Saturday, May 16, 2015

Sắc hè 2015

Phong cách hè 2015 với BANI’RUNI Waterproof Lip & Tint

[Sunday Lifestyle] Những Siêu Phẩm cần có vào mùa hè -Kỳ 1-~Waterproof Makeup : BANI’RUNI Waterproof Lip & TintLàm thế...

Posted by Quỳnh in Seoul on Sunday, May 3, 2015

Lần trước mình có nói với mọi người về việc mình nhận lời mời hợp tác với #Beautisens, thật ra mình cũng chỉ mới suy ngh...

Posted by My Trinh on Tuesday, May 5, 2015